Skiltproduksjon logo
FAQ Kontoen min Profil Oprett konto Logge ut

FAQ

Frequently Asked Questions

12 Tips!

 

1. Send de riktige signaler med skiltning

Din skiltning forteller mye om din virksomhet. Derfor er det viktigt, at skiltene avspeiler det, virksomheten står for. Med andre ord: Skiltene skal sende de riktige signaler.

Før du velger din løsning, skal du gjøre deg noen overveielser, hva du vil fortelle.

Dersom virksomheten er trendsettende, er et moderne glasskilt kanskje den riktige løsning.

Skilt av høy kvalitet med flott finish forteller, at din virksomhet leverer produkter eller serviceytelser av en høy kvalitet.

Gamle gullbokstaver eller laugskilte forteller mottakeren, at det er snakk om en virksomhet med tradisjoner og historie.

En mangelfull eller dårlig skiltning får dine gjester til å føle seg uvelkommne og utrygge

 

2. Skilt skal ta hensyn til mottakeren 

Det er viktig å tenke over, hvem mottakeren er - altså å overveie, hvem du vil hjelpe med din skiltning
Har du utenlandske gjester, skal du ta hensyn til det ved for eksempel også å skilte på engelsk.
Et annet eksempel er et skilt hos en øyenlege; det skal ta hensyn til synshemmede pasienter.
Tenk også over, om dine lesere er

- barn

- unge

- voksne

- norske

- utlendinge

- ordblinde

- synshemmede

Unngå eventuelle forkortelser og ord, som lesere ikke forstår.
Kommuner og andre offentlige myndigheter kan for eksempel ha en tendens til å bruke et internt språk. På den ene side er det ikke alle, som vet, hva PPR står for.
På den andre side er en tekst som "Personlig Psykologisk Rådgivning" ofte for lang til et skilt.
Derfor krever god skiltning omtanke. 

3. Gjør din skiltning enkel 

Ordspråk som: "KISS - Keep It Simple Stupid", "Boring is beautiful" og "Cut the Crap and Make it Simple", kan virke provoserende.

Men de sier det hele meget godt og klart. Skilt med enkle budskaper gjør det enklere for gjestene. De får lettere ved å reagere på skiltningen.

Dersom skiltningen ikke har klare budskaper, blir din gjest forvirret, og du oppnår ikke det, du vil med skiltningen.


Skal du for eksempel skilte i et kontorhus, er det viktigt å unngå "logoflimmer." Det oppstår ved en alt for individuel skiltning.

I stedet kan du utvikle en felles skiltning med en enkel og forståelig tekst.

Skal det firmalogoer på skiltene, så la logoene være en sekundær ting - skiltene skal først og fremest vise deres gjester vei og informere.

Du skal også sørge for, at det er sammenheng i skiltningen. Forskellige skrifttyper og farger forvirrer mere, enn de er til nytte. 

4. Typografi og lesbarhet på skilt

Dersom skiltene er vanskelige å lese, faller brukeren fra - spesiellt der det samtidigt er mye tekst. Her er et par gode råd:

- Velg alltid en typografi (skrift-type), som er stor nok og lesbar.

- La være med å bruke versaler (lutter store bokstaver). Det går fortere ut over lesbarheten. Da versaler alle er like høye, vil ordene fremstå som "kasser", man er nødt til å stave seg igjennom.

- Bruk den vanlige skrivemåte med stort begynnelsesbokstaver 

5. Piktogrammer eller tegninger på skilt 

Alle kjenner setningen: "Bilder sier mere enn 1000 ord."

På skilt kan det samme ofte sies om piktogrammer og simple tegninger. Derfor kan det være en god idé å overveie å bruke piktogrammer eller tegninger.

Det hjelper din gjest med å orientere seg - uansett språk og alder. Men husk: tegningene og piktogrammene skal være innlysende og kunne forstås ved et enkelt blikk.  

6. Skiltes farger og proporsjoner

Skal skiltene passe til noe?

Skal ditt skilt kanskje danne kontrast til noe?

Hvordan er arkitekturen, innretningen, rummet, fargene og proportsjonene?

Det er viktigt, at dine skilt passer inn i miljøet. Derfor er det en god idé å se på dine omgivelser, før du velger skiltsystem.

Det er et stort projekt å skilte en større bygning, som for eksempel et sykehus eller et rådhus.

Det er spesielt nødvendig å kjenne til leseavstand og gjestenes naturlige måte å bevege seg rundt i bygningen eller på området.


Det kan være en riktig god idé å prøve teorien av i praksis, innen et større prosjekt skiltes. Det kan man gjøre ved å produsere noen print i 1:1.

Bedre er det å lage prøveskilt med farger og skrifthøyder. Deretter kan du vurdere prøvene i den rette sammenheng, innen du helt bestemmer deg for, hvilket skilt du vil ha. 

7. Skilttavler og oversiktstavler

Det kan være nødvendig med oversiktstavler. Også her er det viktigt å gjøre det enkelt.

Unngå tekster i endeløse baner, men oppdel tydelig og innlegg "pauser" på skiltene. Etasje separering markeres ved for eksempel med en annen fargetone.

Det kan innsettes tomme felter til å skape pausene.

De viktigste ting kan fremheves ved, at teksten understrekes, gjøres større, fetere eller får en annen farge. 

8. Oppdatering og supplering av skilt

Ved den løpende vedlikeholdelse oppstår ofte problemer, som du kan unngå ved å utnevne én skilt ansvarlig - det vil si én person, som oppdaterer og bestiller supplerende skilt

Dermed minsker du risikoen for, at det skjer feil. Dersom du har behov for å endre skiltene ofte, så velg et system, der det skjer lett og uten store omkostninger.

I tider med fusjoner, oppkjøp, logo- og navnskift er det fint med en fleksibel skiltning. Et ufleksibelt system kan være en billigere innvestering, men til gjengjeld et dyrt bekjendtskap i lengden.

Og hva med fremtidige suppleringer? Sørg for, at leverandøren har suppleringsgaranti på produktet, og at suppleringer kan skje uten lange leveringstider.

Dersom dere velger en spesialfarge, for eksempel en firma-farge, er det en god idé å bestille noen ekstra skilt, nettopp for å gjøre oppdateringer hurtige og uten store omkostninger. 

9. Hvilke skilt er akseptert, og hvilke er ikke?

Dersom det skal skiltes utendørs, er det viktigt, at du overholder lokalplaner for området og om nødvendig søker om tillatelse til skiltning.

Kanskje er det også en designmanual, du skal overholde. Er det foruten manualen andre regler, du skal overholde?

Skal utleiere eller naboer spørres? Med mindre du ikke selv ønsker å sørke for eventuelle godkjennelser, så spør om det er en service, ditt skiltfirma kan tilby. 

10. Holbarhet, vedlikeholdelse og rengjøring

Skilt skal vedlikeholdes og rengjøres. En snuskete eller ripete overflate sender noen dårlige signaler.

Når du velger materialer til dine skilt, er det viktigt å se på, hvilke påvirkninger skiltene vil bli utsatt for, og hvilken vedlikeholdelse, de krever.

Det kan være faktorer som vind og vær, men også hærverk og barn. Du kan ikke sikre deg fullstendig mot hærverk, men du skal ha det med i din overveielser.

På den måte kan du velge de riktige produkter til de riktige løsninger.

Spør din leverandør til råds, dersom du er i tvil. Tegn en kontrakt på vedlikeholdelse og rengjøring av deres skilt eller plaser ansvaret internt i virksomheten. 

11. Skilt er en investering

Se på skilt som en investering. Ofte kan skilt kjøpet også være en stor investering. Dersom du har behov for hyppig oppdatering, er det mulig, at den opptimale løsning er elektroniske skilt, som konstant er oppdaterte uten bruk av ressurser. Da investeringen skal holde i mange år, er det viktigt å se fremover. Og husk at: "Gleden over den lave pris holder kortere, enn ergrelsen over det rinke produkt."

  

12. Samarbeidet med leverandøren av skilt 

En skiltning er en investering, som gjerne skulle holde i mange år. Derfor er det oftest et lengerevarende samarbeide, du innleder med din leverandør av skilt.

Så vær forsiktig, når du velger leverandør - og husk å stille krav.

Se på leverandøren med kritiske øyne. Se på leverandørens referanser, også selv om det ikke gir garanti for kvalitet. Velg en leverandør av skilt, du har tillit til -og se kritisk på de løsningsforslag, som presenteres.