Handelsvilkår

Levering

De fleste varer har en leveringstid på 2-7 arbeidsdager. Dog er det lengere leveringstid på bestillingsvarer. Vi vil, så langt det er mulig, sende deg en samlet levering. Dermed vil det i noen tilfeller kunne gå lengere tid, før du modtar leveransen. Ønsker du ikke å motta ordren over flere runder, bes du skrive det under "Kommentarer". Dersom du skal bruke varen på en bestemt dato, bes du opplyse dette ved bestilling.

Alle leveringstider er veiledende og gjelder for standarvarer, derfor kan det forekomme avvik.

Velger du å betale via. bankoverførsel, blir ordren først satt i gang, når vi har modtatt pengene, og derfor må det påregnes lengere leveringstid på 1-2 arbeidsdager.

Risikoovergang – Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, overdrages risiko når varen blir levert på avtalt adress eller leveringssted.
Ved forsendelse til Skilt-produksjon overdrags risiko når varen er motatt.

Garanti og angrerett

Du har 14 dages angrerett, gjeldende fra den dagen du mottar varen.

Eneste tilleggskostnad du får når du angrer på et kjøp, er portoen for å sende varen tilbake til oss. Bemerk, vi tar ikke imot varer som er sendt pr. postoppkrav.

Emballasje og varens stand - Angreretten kan kun benyttes dersom varen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som mottatt, uten brutt forsegling. Angreretten gjelder ikke dersom du har brukt varen på en måte som vesentligt reduserer verdien.

Reklamasjonsrett – Når du handler hos oss har du opp til 5 års reklamasjonsrett, etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjoner vedrørende feil og mangler skal meddeles Skiltproduksjon så snart som mulig, og innen for 2 måneder, etter det tidspunkt, hvor feilen ble - eller burde vært blitt - konstatert. Åpenlyse feil og mangler, som burde være konstateret ved mottakelsen av varen, skal alltid meddeles innen hurtigst mulig, og senest 2 månder etter varens mottakelse. Dersom Kjøper ikke reklamerer innen fristen, taper kjøper sin rett til å gjøre mangel gjeldende.
Vi forbeholder oss retten til å utbedre feil og mangler ved et levert produkt eller ombytte til et tilsvarende produkt.
Det ytes ingen form for erstatning. Skilt-produsjon er uten ansvar for enhver forsinkelse som følge av avhjelpningen eller ombytningen.
Ved garantireparasjoner innenfor reklamasjonsfristen skal feilen beskrives og vedheftes gjenstanden ved innlevering.
Dersom en vare innleveres til garantireparasjon, og det ikke konstateres feil, vil det bli oppkrevd et feilsøkningsgebyr på 300 NOK per påbegyndt ½time.
Reklamasjonsretten bortfaller ved feilaktig annvendelse, skader/feil grunnet slitasje, uautorisert reperasjon, eller manglende vedlikeholdelse.

Forsendelse av varer til Skilteproduksjon – For reklamasjoner, kontakt vennligst salg@skilt-produksjon.no for informasjoner og RMA. Ved garantireparasjoner innenfor reklamasjonsfristen skal feilen beskrives og vedheftes gjenstanden ved innlevering.
Ved innsending av varer, skal kontaktopplysninger påføres varen innen den sendes tilbake.
For returnering skal du kun betale returforsendelsen, og er i alle tilfeller forpliktet til å sende varen på forsvarlig vis.
Det gis ingen garanti for tap av data. Dersom mulig, ta sikkerhetskopi/backup av dine data før varen sendes inn.

Tilbakebetaling – Dersom du angrer på kjøpet ditt, får du det beløbet du betalte til oss tilbake. Beløpet blir overført til det kortet du brukte da du betalte, eller på din bankkonto, når vi har mottatt varen i retur og kontrollert at den lever opp til reglerne som gjelder for angrerett. Ved angrerett refundert vi beløbet senest 14 dage etter vi har mottar varen.

Priser

Alle priser er eksklusive mva, med mindre annet er anført.
Total pris inklusive mva og frakt gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
Vi tas forbehold om utsolgte varer,leveringsvikt, pris- og kursendringer, trykkfeil i priser, samt endringer i produktspesifikkasjoner.

Pris garanti

Hvis jeg har funnet en billigere vare på en annen norsk nettside, hva gjør jeg så? 
Bestil varen på våres Webshop og under "Note" feltet skal du opplyse Navn og telefon-nummer på våres konkurrent, samt hvilken vare og pris det dreier seg om. 
Vi retter deretter beløpet til så du kun betaler det som du er berettiget til i forhold til våres pris garanti.

Hvorfor Pris Garanti? 
Vi samler på fornøyde kunder :o)

Betalinsgsvilkår

Betalingskort - Pengene blir først trukket når varen avsendes.

Bankoverførsel - Bestill varen og innsett beløpet på følgende konto. Det tar vanligvis 1-2 arbeidsdager før vi registrerer innbetalingen; Varen sendes når betalinegn er registreret. Vi forbeholder oss retten til å kreve gebyr.
Skriv navnet fra ordrebekreftelsen på overførselen.

Konto:
NYKREDIT BANK
Kontonummer 8117 - 2898076
IBAN Konto nr.: DK0581170002898076
BIC Kode: NYKBDKKK

Vi gir ikke kreditt til forbrukere, alternativt kan Klarna betalingsservise benyttes som betalingsmiddel.

Ved forudbetalingsordrer skal beløbet være modtaget senest 14 dage efter afgivelse af ordre, da denne ellers vil blive annulleret

Barn og unge under 18 år

Skiltproduksjon inngår kun avtale med myndige personer over 18 år.Er du under 18 år, må du be en av dine foreldre gjøre handelen.

Andre vilkår

Alle opplysninger på våres hjemmeside er å betrakte som veiledende; slik som priser, lagerbeholdning, spesifikasjoner og illustrasjoner.

Force majeure

Et hvert ordre mottaes med forbehold for force majeure, slik som krig, borgerlige uroligheter, naturkatastrofer, streiker og lockout, sviktende forsyninger av råvarer, brann, skade av Skiltproduksjon eller våres leverandørers produksjonsapperater, sviktede transportmuligheter, import- og eksportforhold samt enhver annen begivenhet, som hindrer/begrenser oss i å levere varen eller i å yte den pågjeldende service.


Avtalevilkår for bedrifter

Foretakskunder har ingen angrerett.
Foretakskunder har 1 års reklamasjonsrett fra kjøbsdato (ref. Kjøpsfaktura).
Skilt-produksjon har eierett på varer som er kjøpt på kreditt til hele kjøpesummen er betalt.

Det er mulig for visse virksomheter, etter avtala, å oppnå kreditavtale. For disse virksomheter vil kredittgrensen vurderes fortløpende. Til enhver tid har vi rett til å redusere kredittgrensen

For alle bedrifter gjelder det at, betaling skal finne sted innen forfall.
Ved forsinket betaling kreves det forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), eller lov som trer i stedet for denne. Renter tilkommer fra forfallsdagen med rente opptjening per påbegynte måned. Vi forholder oss rett til å pålegge de lovbestemte gebyrer ved innkrevning av utestående betaling. Ved mislikholdelse av betaling, forbeholder Skilt-produksjon retten til å suspendere ytterligere leveranser.

Er det grunn til å anta at kjøper ikke vil eller kan betale rettidig før levering, kan det kreves betryggende sikkerhet eller kontant betaling.

 

 

En hver fravikelse av de generelle betingelser kan kun skje etter skriftlig tillatelse fra Skilt-produksjon