Informasjonskort

Nå er det mulig å holde enda bedre styr på dine folie ruller. I en stor fargemessig produksjon, kan det vøre vanskelig å holde orden på fargen, holdbarhet osv. av de enklete folieruller. Med informasjonskort kommer man lett og enkelt utenom dette problem.

Medie kort 2
34,00 NOK